Javno dostopen AED v PGD Dob

Dodano: 26.07.2017

PGD Dob je namestilo AED na južno steno gasilskega doma v Dobu in je tako dostopen 24 ur za morebitno uporabo.

Sama vratca se odprejo z pritiskom na delu vratc, kjer je ključavnica (z pritikom ključavnica pade v notrajnost) nato se odprejo vratca in je možen dostop do AED.

Vsako uporabo je v najkrajšem možnem času javiti na PGD Dob, da se naprava pripravi za morebitno naslednjo uporabo.

PGD Dob