128 Občni zbor PGD Dob

Dodano: 18.01.2018

V A B I L O

 

Vabimo Vas na 128. občni zbor PGD Dob, ki bo v soboto, 27.01.2018, ob 19. uri v večnamenski dvorani nad vrtcem Pikapolonica.   

 

D n e v n i   r e d :

  1. Otvoritev in pozdrav

2. Izvolitev delovnega predsedstva

- tričlanskega delovnega predsedstva     - zapisnikarja

- dveh overovateljev zapisnika               - verifikacijske komisije         

3. Poročila funkcionarjev društva

- predsednika                                          - poveljnika

- tajnika                                                  - blagajnika

- gospodarja                                           - predsednika za mladinsko dejavnost

- predsednice za žensko dejavnost        - referenta za veterane                   

- predsednika nadzornega odbora

4. Razprava na podana poročila

   5. Razrešnica organov društva

   6. Volitve organov društva: (Pravilnik o kandidacijskem postopku lahko preberete na spletni strani PGD Dob http://www.pgd-dob.net )

- predsednika                                         - poveljnika

- upravni odbor                                      - nadzorni odbor

- disciplinsko komisijo                          - predlogi za kandidate GZ Domžale    - izvolitev delegatov za občni zbor GZ Domžale

7. Sprememba Statuta PGD Dob (naslov in zakoniti zastopnik)

8. Sprejem delovnega in finančnega plana za leto 2018

9. Podelitev diplom, priznanj, potrdil o izobraževanju in napredovanj

10. Razno

 

Obvestilo: Na podlagi 21. člena statuta PGD Dob vas obveščamo, da je občni zbor sklepčen, če je navzočih več kot polovica članov društva. Če ob napovedanem času občni zbor ni sklepčen, kljub temu da so bili člani obveščeni, se občni zbor preloži za pol ure. Po preteku pol ure je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj četrtina članov.

 

Na občnem zboru bomo v gasilski svečani obleki ali pa v delovni gasilski obleki. Člani in članice, kateri le-te nimate, pa v civilni obleki. Prosimo za zanesljivo udeležbo.

 

N A    P O M O Č !

  Tajnik:                                                          Predsednik:

Stanko Grčar                                                    Luka Pušnik