Občni zbor PGD Dob

Dodano: 22.01.2019

V A B I L O

 

Vabimo Vas na 129. občni zbor PGD Dob, ki bo v soboto, 26.01.2019, ob 19. uri v večnamenski dvorani nad vrtcem Pikapolonica.   

 

D n e v n i   r e d :

Otvoritev in pozdrav Izvolitev delovnega predsedstva

- tričlanskega delovnega predsedstva                       - zapisnikarja

- dveh overovateljev zapisnika                      - verifikacijske komisije

Poročila funkcionarjev društva

         - predsednika                                                 - poveljnika

         - tajnika                                                          - blagajnika

         - gospodarja                                                   - predsednika za mladinsko dejavnost

         - predsednice za žensko dejavnost                - referenta za veterane

         - predsednika nadzornega odbora

Razprava na podana poročila Sprejem delovnega plana za leto 2019 Sprejem finančnega plana za leto 2019 Podelitev diplom, priznanj, potrdil o izobraževanju in napredovanj Razno

 

 

Obvestilo: Na podlagi 21. člena statuta PGD Dob vas obveščamo, da je občni zbor sklepčen, če je navzočih več kot polovica članov društva. Če ob napovedanem času občni zbor ni sklepčen, kljub temu da so bili člani obveščeni, se občni zbor preloži za pol ure. Po preteku pol ure je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj četrtina članov.

 

Na občnem zboru bomo v gasilski svečani obleki ali pa v delovni gasilski obleki. Člani in članice, kateri le-te nimate, pa v civilni obleki. Prosimo za zanesljivo udeležbo.

 

 

N A    P O M O Č !