Predlog kandidatov za volitve 2023 do 2028

Dodano: 18.01.2023

Kandidacijska komisija PGD Dob je prejele samo enega kandidata

za predsednika in

enega kandidata poveljnika PGD Dob.

V nadaljevanju prijavljeni kandidati za člane Upravnega, nadzornega odbora, ki bodo obravnavani na Občnem zboru PGD Dob:

UPRAVNI ODBOR PGD DOB 2023-2028

1. Predsednik: Robert Hrovat

2. Poveljnik: Jure Rogelj

3. Član: Pavel Orehek

4. Član: Tomaž Orehek

5. Član: Martin ml. Juteršek

6. Član: Tomaž Zavrl

7. Član: Peter Grošelj

8. Član: Jure Milanovič

9. Član: Homar Primož

10. Član: Jani Orehek

11. Članica: Tjaša Vadnau

12. Članica: Ani Grčar

13. Član: Stipe Barišič

14. Članica: Tina Vadnau

15. Član: Milan st. Hribar

16. Član: Stanko Grčar

17. Član: Luka Pušnik

18. Član: Uroš Limoni

19. Član: Matija Juteršek

20. Član: Jožko Križnar

21. Član: Tilen Javoršek

22. Član: Dominik Grčar

23. Član: Denis Peterka

24. Član: Domen Košič

 

NADZORNI ODBOR PGD DOB 2023-2028

1. Predsednik: Janez Breceljnik

2. Član: Janez Gaberšek

3. Član: Tone Rogelj

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA PGD DOB 2023-2028

1. Predsednik: Feliks Lampret

2. Član: Anamarija Cerar

3. Član: Rok Grošelj