Zgodovina PGD Dob

Kratka zgodovina prostovoljnega gasilskega društva Dob. 

Elementarne nesreče, ki so pogosto uničevale imetja občanov, so bile vzrok, zaradi katerega se je bilo potrebno organizirati za varovanje pred požari in nezgodami.

Pri osnovanju društva sta bila zelo pomembna organizatorja - do tedaj vneta člana GD Brdo Karel Detela ter Tomaž Potočnik - dobski kaplan in navdušen gasilec. To zamisel je podprl krumperški baron Renbach, ko je organizatorjem podaril bronasta kipca Adama in Eve. Z izkupičkom od prodaje le-teh se je kupilo potrebno orodje za gašenje požarov.

Uradni začetek delovanja društva je 18. aprila 1890, ko je avstrijska deželna vlada uradno registrirala društvo. Ustanovni občni zbor pa se je vršil 24. avgusta istega leta. Udeležilo se ga je 45 aktivnih in 25 podpornih članov.

Tehnično so dobski gasilci iz leta v leto postajali vedno bolje opremljeni. Leta 1938 so nabavili motorno brizgalno. Ob blagoslovu le-te sta Ivo Detela in Jožko Gerlič prejela državno odlikovanje >>srebrni križec<<. Iz tega se vidi, da so dobski gasilci veliko pomenili tudi v državnem merilu.

Vsi načrti GD Dob so propadli z nemško okupacijo. Le takrat so imeli zbrana sredstva za nakup avtomobila, toda okupator je društvo razpustil. V vojni vihri je za domovino padlo 6 najbolj aktivnih gasilcev.

V svobodni domovini so na pobudo nekaterih članov sprejeli nova gasilska pravila in oživeli gasilstvo v Dobu. Novo vodstvo so sestavljali: Karel Juteršek, Martin Cvetko, Sandi Rihtar, Janez in Pavle Orehek, Slavo Juteršek, Niko Ažman ter Božo in Tine Limoni. S tem se je pričel vzpon gasilstva v Dobu. Leta 1955 je bil razvit prvi prapor GD. Leta 1973 je bil kupljen kombi, 1970. leta pa je bil popolnoma prenovljen gasilski dom. Ob 90-letnici se je izpolnila dolgoletna želja dobskih gasilcev - prevzem gasilskega vozila >>TAM 125 T 10<<. Ob 105-letnici smo razvili nov prapor in obnovili streho na gasilskem domu. Ob 110-letnici smo kupili nov kombi, v naslednjih letih pa smo obnovili zunanjost in notranjost gasilskega doma. Kljub starosti pa smo temeljito odnovili in posodobili tudi kombinirano vozilo TAM.

Z leti je postajala težnja po lastnem vadbenem prostoru in sodobnem gasilskem domu vse večja. Načrte smo pričeli uresničevati z nakupom zemljišča in ob 120-letnici društva položili temeljni kamen za nov sodoben gasilski dom, ki stoji v centru Doba v neposredni bližini obstoječega gasilskega doma.

Zavedamo se, da je le tehnično in fizično usposobljen gasilec lahko dober gasilec. Zato že vrsto let v društvu veliko pozornost posvečamo tudi tekmovanjem. V Sloveniji skoraj ni gasilskega tekmovanja, na katerem ne bi vsaj enkrat zmagala desetina našega društva. Že v preteklosti smo dosegli visoka mesta na državnih tekmovanjih v bivši skupni državi in sicer smo v Tjentištvu osvojili 4. mesto, v Kraljevu 2. mesto, v Zrenjaninu pa 2. mesto - tam so mladinci postali tudi državni prvaki. Tudi na slovenskih državnih prvenstvih smo se vedno uvrščali v sam vrh. Zato smo do sedaj lahko našo državo zastopali na gasilskih olimpijadah: v Vocklabrucku v Avstriji, v Varšavi na Poljskem, v Berlinu v Nemčiji, v Herningu na Danskem, v Varaždinu na Hrvaškem in nazadnje leta 2009 v Ostravi na Češkem. Tekmovalne skupine so se domov vedno vračale z zlato tekmovalno značko. Tudi sami vsako leto organiziramo tekmovanje za pokal KS Dob, dosedaj jih je bilo že štiriintrideset.

Tudi sicer smo se udeležili mnogih mednarodnih tekmovanj, ki so nas v letu 1979 pripeljala do tesnih prijateljskih vezi z FF Hagenbrunn iz Avstrije s komandantom Rudijem Gilgom na čelu. Nismo povezani samo z gasilci, ampak z vsemi Hagenbrunnčani. Izmenjujemo obiske članov obeh društev. Naše sodelovanje potrjuje pregovor, da prijateljstvo nima meja. S podpisom listine o sodelovanju pa smo naše sodelovanje še utrdili.

Člani društva se ves čas strokovno izpopolnjujejo. Tudi društvo >>Mladi gasilec<< izredno dobro deluje, zato se nam tudi v prihodnosti ni potrebno bati za dovolj številčno članstvo.

Dober glas seže v deveto vas - saj so dobski gasilci ponesli ime svojega kraja v Evropo. Želja nas vseh je, da bi še naprej dobro in učinkovito delovali.