Predpisi

Organizacija poslovanja

Več

Finančno poslovanje

Več

Pravilnik disciplinskih postopkov PGD Dob za leto 2012

Več

Statut PGD Dob 2012

Več

Kodeks etike slovenskega prostovoljnega gasilstva ni zbirka predpisov, temveč hrbtenica pokončnosti, ki je značilna za odnose dobrih ljudi, poveza...

Več