Volitve v organe PGD Dob za mandatno obdobje 2023 do 2028

V letošnjem letu bodo na Občnem zboru PGD izvedene tudi volitve v organe društva za mandatno obdobje 2023 do 2028. Zato je UO PGD že pričel z vsemi postopki za izvedbo volitev. Z dne 17.11.2022 je bila na 33. seji UO imenovana kandidacijska komisija v sestavi Pavel Orehek (predsednik), Ana Grčar (članica) in Primož Homar (član). UO je sprejel sklep o potrditvi izvoljene komisije in kandidacijskega postopka za volitve organov in funkcionarjev društva. Zato vam v prilogi posredujem: - Kandidacijski postopek - razpis kandidiranja PGD Dob za obdobje 2023 - 2028 - Vsi potrebni obrazci za kandidaturo (kot priloga v razpisu kandidiranja - Pravilnik o kandidacijskem postopku PGD Dob    Rok za oddajo kandidatur: 10.01.2023 Občni zbor PGD Dob: 28.01.2023

Priložene datoteke:
- postopek---razpis-kandidiranja-PGD-DOB-2023-(1).pdf
- pravilnik-o-kandidacijskem-postopku-PGD-Dob-2023.pdf